Varför får man inte röra i Tor

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför får man inte röra i Torarullarna, texten, med fingret utan med en pinne?
Svar: 

Svaret är att Toran är så helig att pergamentet den är skriven på inte får röras av människors händer.
How to Treat Jewish Holy Books

1 februari 2019 - 10:25

Kategorier