Varför får man betyg?

Besvarad av Ann Holmats
Fråga: 
Varför får man betyg?
Svar: 

Betyg infördes för att elevens meriter skulle användas till urvalet för högre utbildning och inte elevens sociala arv. Idag används betyg för att mäta elevens kunskap i förhållande till kunskapsmål och för urval till högre utbildning. Hos Skolverket kan du läsa mer om betyg. 

21 augusti 2017 - 14:45

Kategorier