Homosexualitet och religion

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Varför får inte homosexuella gifta sig i de mer "seriösa" kretsarna i kristendomen, judendomen och islam?
Svar: 

Här några länkar som behandlar homosexualitet inom de religioner du undrar över:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_och_islam 
http://bibblansvarar.se/svar/hej-finns-det-nagon-acceptan 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristendom_och_homosexualitet 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet_i_Bibeln

Ur intervju med David Lazar, rabbi i judiska församlingen i Stockholm:"Ser du en motsättning i att vara öppet gay och samtidigt ortodox jude?
– Det är en komplex fråga. Jag anser absolut att man kan tolka skrifterna på ett sådant sätt att judedom inte är emot homosexualitet, men ortodoxa judar läser skrifterna på ett annat sätt. Skillnaden mellan ortodoxa och icke ortodoxa judar gäller förstås många fler områden, som exempelvis synen på kvinnor och på andra religioner.
Vilken sorts judendom vinner mest terräng?
– I Israel vinner de liberala och progressiva tolkningarna av judendomen allt mer terräng, och i USA är det ännu mer så."

Hela artikeln:
http://www.qx.se/samhalle/17394/david-utfor-forsta-samkonade-judiska-vigseln-i-sverige-

19 mars 2014 - 11:15