Varför får andra länders medborgare välla in i EU-länder?

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
EU är EU så varför får andra länders medborgare välla in i EU-länder när EU-medborgare inte får välla in i andra länder, utanför EU, utan rätt papper?
Svar: 

Det får de inte. Enligt Migrationsverket bifölls till exempel färre än hälften av alla inkomna asylansökningar i Sverige under 2018. EU:s regler om fri rörlighet enligt Schengenavtalet gäller framförallt resande mellan de länder som anslutit sig: "Alla människor som befinner sig lagligt i Schengenområdet kan resa fritt utan att behöva visa pass när de passerar de inre gränserna".

2 augusti 2019 - 17:03