varför faller löven av träden

Fråga: 
varför faller löven av träden på hösten?
Svar: 

Lövfällningen kan ses som en anpassning till vattenbrist och kyla som drabbar träden under vintern i vårt klimat. En anpassning som har utvecklats under lång, lång tid.
Naturhistoriska riksmuseet kan ge dig mer fakta här https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/frovaxterfanerogamer/hostfarger.1565.html Även här finns fakta skrivet av läroboksförfattaren Kerstin Riedel http://naturspanarna.se/bladeniskogenhosten-2/ Om du vill ha ett lite mer ingående svar kan du läsa hur Skogssverige besvarat samma fråga https://www.skogssverige.se/varfor-tappar-traden-sina-lov eller Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6vf%C3%A4llande

11 oktober 2018 - 14:46