Varför existerar vi?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför existerar vi?
Svar: 

Det är en fråga som människan ställt sig många gånger och som vi svarat på ett par gånger. Beroende på om du vill ha en religiös eller vetenskaplig förklaring blir svaret olika.

Alice Roberts ger en vetenskaplig förklaring i en artikel på SVT:
Professorn: ”En slump att människan finns till”

På sidan "Fråga prästen" svarar en präst på en fråga om Guds existens:
Varför bevisar inte Gud för människan att Gud finns?

och du kan läsa om Människans evolution på till exempel Wikipedia:
Människans utveckling

16 januari 2019 - 13:18