varför dras magneter till vara

Besvarad av Raz Sanatkar Mo...
Fråga: 
varför dras magneter till varandra?
Svar: 

Magneter attraherar varandra men kan också repellera varandra, detta beror på den s.k. magnetismen.

Magnetism är relationen mellan de olika elektriska laddningarna i två olika magneter.

Den elektriska strömmen i en magnet rör sig från ena änden av en magnet till den andra. Om två magneter vars inre elektriska laddningar rör sig åt samma håll (säg att strömmen går från magnetens norra pol in i den södra polen) så fastnar de vid varandra. Rör de sig åt olika håll (den enas ström går norr till söder medan den andras går söder till norr) då repellerar de varandra. Det går inte att oavsett hur mycket man försöker att få de att fastna vid varandra.

Om du vill veta mer om varför det är som det är, och hur man kan se vilket håll strömmen går, historiska aspekter etc. Så kan du följa denna länken till NE som du kan nå via ditt biblioteket eller skola:

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/magnetism

5 oktober 2017 - 9:59