Varför dör folk?

Besvarad av Maria Gelfgren
Fråga: 
Varför dör folk?
Svar: 

Ett svar på din fråga är att döden är ett naturfenomen, allt levande dör förr eller senare. Våra organ blir utslitna och upphör att fungera.

https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6den 

Om du mera är inne på anledningar till dödsfall finns sådana fakta här:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/dodsorsaker

Några boktips i ämnet:

Newth, Eirik: Varför dör man?, 2006, (för barn, men även för vuxna!)
Döden och döendet : etiska, existentiella och psykologiska aspekter, 2009.
Kübler-Ross, Elisabeth: Döden är livsviktig, 2003.

Fråga gärna på ditt bibliotek om du vill ha ytterligare förslag till läsning!

8 maj 2018 - 9:15

Kategorier