Varför dog huvudsakligen unga i spanska sjukan?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Varför dog huvudsakligen unga i Spanska sjukan?
Svar: 

Enligt en artikel i Läkartidningen (Läkartidningen. 2018;115:E4AI  Lakartidningen.se 2018-03-06) så kan en förklaring vara att äldre redan utsatts för en tidigare epidemi och därför skaffat sig skydd:
"Det har spekulerats mycket i varför sjukdomen hade en åldersmässigt W-insjuknande (barn, unga vuxna samt gamla). En möjlighet är att medelålders och yngre äldre i viss mån exponerats för den föregående svåra epidemin 1890, men att personer under 28 år inte fått något skydd från den infektionen."
https://lakartidningen.se/aktuellt/kultur-2/2018/03/spanska-sjukan-varst...

En referens till samma teori finns i uppsatsen Spanska sjukan av Jan-Erik Einarsson http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:222179/FULLTEXT01.pdf
"Ovanligt många som dog var i åldern 20-40 år, vilket är anmärkningsvärt. Läkare menar att personer över 40 år hade en viss grad av immunitet. (ref Åman, Margareta, 1990. Spanska sjukan. Den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrund. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis)

På sajten Släkthistoria kan man läsa att "det berodde på att viruset provocerade fram en kraftig överreaktion hos de sjukas eget immunsystem, vilket är starkast just hos unga vuxna. Detta ledde i sin tur till att den sjukes lungor blev påverkade, vilket kunde leda antingen till hastig lungkollaps eller i varje fall till lunginflammation. Kroppens eget försvar kom alltså att skada den sjuke, istället för att hjälpa."
https://slakthistoria.se/livet-forr/sjukdomar/spanska-sjukan-tog-tiotuse...

13 maj 2020 - 10:16