Från imperfekt till preteritum

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Varför bytte man från imperfekt till preteritum i svensk grammatik?
Svar: 

Under 90-talet började man i högre grad att använda ordet preteritum istället för imperfekt. Innebörden av preteritum att en handling har fullbordats medan imperfekt rent språkligt betyder att något inte fullbordats. Därför förespråkar man nu begreppet preteritum. Här kommer en länk till en artikel i DN Kultur som beskriver detta:

www.dn.se/kultur-noje/varfor-preteritum-i-stallet-for-imperfekt

30 januari 2015 - 11:31

Kategorier