Varför byter en tidskrift ISSN?

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Varför byter en tidskrift ISSN när den byter titel?
Svar: 

Kungliga biblioteket skriver på sin webb att:
'Varje ISSN är knutet till en unik titel, en så kallad nyckeltitel.'
'En resurs kan bara ha ett ISSN och om titeln ändras ska resursen ha ett nytt ISSN'
Här kan du läsa mer om ISSN http://www.kb.se/om/issn/

 

21 december 2016 - 13:48

Kategorier