Varför byggde man järnridån?

Besvarad av Nanna Ekman
Fråga: 
varför byggde man järnridån?
Svar: 

Med järnridån menar man gränsen mellan Östeuropa och Västeuropa som skapades efter andra världskriget. 
Gränsen var hårt bevakad och det var svårt för människor att få tillstånd att resa mellan de olika delarna av Europa.

Den här tidsperioden kallas för Kalla kriget.

Du kan läsa mer om Järnridån på Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnrid%C3%A5n

SO-rummet har artiklar och filmer om Järnridån:
https://www.so-rummet.se/search/site/j%C3%A4rnrid%C3%A5n

4 december 2018 - 13:27

Kategorier