Varför började människor skapa musik?

Besvarad av Linnéa Björkman
Fråga: 
varför började vi människor göra musik?
Svar: 

Enligt Joseph Byrd handlade det om att man satte en melodi eller rytm till det muntliga berättandet. Det var helt enkelt lättare att komma ihåg en lång berättelse om man tillförde en melodi/takt. Det gör vi ju fortfarande idag när barn t.ex ska lära sig alfabetet, då lär de sig det på ett kick med en alfabetssång! I en artikel från BBC ges en annan syn, här menar forskarna att musiken skapades redan innan vi kunde tala, som ett sätt för våra avlägsna förfäder att kommunicera och känna samhörighet i en grupp. "Musik är ett fenomen som är unikt för oss människor, och dess ursprung är fortfarande en gåta för världens biologer" kan du läsa om i denna artikel med rubriken Musikens mysterium. Så detta är ingen lätt fråga att svara på!

Andra länkar som kan vara intressanta lämnar jag nedan:

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170620093153.htm
 

http://www.nytimes.com/2012/05/29/science/oldest-musical-instruments-are-even-older-than-first-thought.html?_r=0

 

26 januari 2018 - 8:28

Kategorier