Varför började man rösta på olika partier?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför började man rösta på olika partier?
Svar: 

Det fanns partier redan på 1700-talet, men sedan försvagades riksdagen under många år, så det var först efter 1809 års nya grundlag, som reformarbetet kom igång och förutsättningarna för politiska partier kom på plats. De flesta av dagens partier bildades i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Läs mer i följande texter: 
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/
https://popularhistoria.se/politik/partiernas-arhundrade

4 september 2018 - 15:27