Varför bodde de flesta människorna i världen på landsbygden fram till 1800-talet?

Besvarad av Ylva Hammarström
Fråga: 
1. Varför bodde de flesta människorna i världen på landsbygden fram till 1800-talet?
Svar: 

Under 1700-talet skedde det man brukar kalla den agrara revolutionen då man började använda sig av växelbruk och bättre jordbruksredskap och man slog också ihop mindre åkrar till stora fält. Det gjorde att man kunde göra mer livsmedel med hjälp av färre människor. Många flyttade då in till städer, bland annat för att arbeta i de fabriker som hade startat i och med den industriella revolutionen. Att människor flyttar från landsbygd till städer brukar man kalla urbanisering. Det var dock inte förrns 2008 som fler människor bodde i städer och tätorter än på landsbygden för första gången, läs mer om det på SCB:s sida: https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varldens-stader-vaxer-al....
Här kan du läsa mer om den agrara revolutionen, industriella revolutionen och urbanisering:

http://popularhistoria.se/artiklar/fran-jordbruksland-till-industrisamhalle
https://sv.wikipedia.org/wiki/Urbanisering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agrara_revolutionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Industriella_revolutionen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/jordbruk/det-europe...
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/industriella-revolu...

 

8 november 2017 - 11:45