Varför blir det varmare i Sverige?

Besvarad av Anki Olsson Flodin
Fråga: 
Varför blir det varmare i Sverige?
Svar: 

Först kommer en artikel från Naturvårdsverket där du kan läsa allmänt om vad som gör att temperaturen på jorden ökar. Det handlar om den så kallade växhuseffekten - våra globala utsläpp av koldioxid.  Varje lands utsläpp påverkar temperaturökningen mer eller mindre och alla världens länder påverkar på så sätt varandra. 

Om just koldioxid kan du läsa om i en artikel i Nationalencycklopedien

Temperaturökningen går olika fort i olika delar av världen. Hur det ser ut för Sverige kan du läsa om i en artikel från Sveriges Radio :

"Anledningen till att ökningen är större i Sverige jämfört med jorden som helhet är att vi ligger så nära Arktis, säger Erik Kjellström: – Den är en extra stor på de ställena där det idag finns mycket snö och is som försvinner i ett framtida klimat. När inte den vita reflekterande ytan blir kvar kan instrålningen från solen tas upp i marken och värmer upp luften. Det gör att det blir ännu värmare, så att när snön försvinner får man alltså en förstärkningseffekt."

 
 

3 juni 2019 - 16:01