Varför blir det skottår?

Besvarad av Katarina Larsson
Fråga: 
Varför blir det skottår?
Svar: 

Vart fjärde år måste man sätta in en extradag, en skottdag, för att kalenderåret ska stämma med solåret. Ordet skott betyder ’något som skjutits in’.
Ett år som på så sätt får 366 dagar i stället för 365 kallas skottår. Skottdagen inföll tidigare efter 24 februari, vilket innebar att namnsdagarna då försköts med en dag, Mattias fick firas den 25 och så vidare. Från och med år 2000 har detta ändrats, och skottdagen placeras nu som den 29 februari, och namnsdagarna ligger fast.
Källa: Institutet för språk och folkminnen
https://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kale...
Skottdagen existerar för att jorden inte hinner hela vägen runt solen på 365 dagar, utan behöver strax under 365 dagar och sex timmar för att fullfölja sin resa. Utan skottår skulle det vart fjärde kalenderår finnas en dag för mycket, vilket på längre sikt skulle rubba på säsongerna, så att det på norra halvklotet skulle vara vinter i juli och sommar i december.
https://natgeo.se/folk-och-kultur/darfor-har-vi-skottar

 

27 november 2018 - 15:39