Varför blev många hinduer buddhister?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför blev många hinduer buddhister och varför?
Svar: 

Din fråga är lite för öppen för att kunna ge ett specifikt svar. När menar du? Menar du under Siddharta Gautamas levnad? För han fick ett stort följe av lärjungar. För Buddhas idéer tilltalade de fattiga lägre kasten likt Jesus budskap tilltalade och fortsatt att tilltala fattiga, slavar och kvinnor (helt enkelt alla dem som saknat rätten att säga något). Eller tänker du på perioden under och efter Ashoka, Indiens förste kejsare (Ashoka regerade Mauryariket ungefär mellan 265 och 238 f.Kr). Ashoka diskriminerade inte andra religioner, men han var särskilt hängiven buddhismen och en del forskare menar att han är ansvarig för att Buddhismen växte, från att varar en skara asketer till en religion för massorna. 
En första inblick i buddhismens historia kan du få på bland annat wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Buddhism
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Buddhism_in_India
Ett annat tips är även historikern Bettany Hughes serie Genius of the Ancient World för BBC, där första avsnittet handlar om Buddha. Serien visas just nu på Axess TV och du kan även hitta avsnittet på youtube.

10 april 2018 - 11:46

Kategorier