Varför blev just 15 år gränsen i Sverige för att ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell handling

Besvarad av Anders Lundblad
Fråga: 
Varför blev just 15 år gränsen för att vara byxmyndig i Sverige? Jag hittar detta "Gränsen för att ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell handling är i Sverige 15 år. Denna åldersgräns infördes för flickor år 1864 och för pojkar år 1937.[3] Om personen står under den andra partens fostran eller ett liknande förhållande råder, gäller den högre gränsen 18 år." på wikipedia.. Men varför??
Svar: 

Från att ha fyllt 15 är man s.k. ”byxmyndig”. Det är brottsligt att ha sex med någon som är yngre än 15 oavsett om barnet uttryckt samtycke till eller till och med eftersträvat den sexuella kontakten. Från 15-årsdagen betror rättsordningen människor med makten över sin egna sexuella integritet – de får bestämma över sig själva, dock med förbehåll.

Sverige har sedan länge tillträtt barnkonventionen. Fr.o.m. 2020 blev den också svensk lag. Och enligt barnkonventionen är utgångspunkten att varje människa under 18 år är barn. Den allmänna juridiska definitionen av ett barn är alltså någon under 18. I civilrätten utgör också 18 år den viktigaste gränsen. För den som är yngre är till exempel möjligheten att ingå bindande avtal begränsad. Även i sexualstraffrätten finns det särskilda regler för barn mellan 15 och 18 år.

Reglerna om sexualbrott mot barn och unga har skärpts över tiden för att ge dem ett starkare straffrättsligt skydd. Regeln om att 15-årsdagen utgör den så att säga första gränsdragningen har gällt länge, men det har tillkommit flera andra regler som skärpt synen på sex med barn över 15 år. Det är förbjudet att främja eller utnyttja att barn mellan 15 och 18 utför eller medverkar i sexuell posering om det kan vara till skada för tonåringen. Det är också i vissa situationer förbjudet att ta kontakt med barn i denna ålder i sexuella syften.

Källor:
https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/aldersgranser/
https://www.umo.se/sex/forsta-gangen/aldersgrans-for-sex/
https://tjejjouren.se/frageladan/ovrigt/39544
Svd
 

 

7 september 2020 - 8:53

Kategorier