Varför behöver vi teknik?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför behöver vi teknik?
Svar: 

"Lättja är uppfinningarnas moder", finns det ett gammalt ordstäv som säger. Teknik används ju för att göra vårt liv enklare, lättare. Utan teknik hade vi fortfarande levt i grottor med en eld som enda värme- och ljuskälla. Jag tror inte att det finns någon aspekt i ditt och mitt liv som inte involverar olika grader av teknik (beroende lite på vad du menar med teknik), tänk dig att det var inte alla som hade en vattenspolande toalett hemma för hundra år sedan.

Här får du några artiklar som pratar om teknikanvändande ur olika perspektiv:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknik
http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/digital-teknik-i-skolan...
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/energi-och-miljo/energikallor/
https://www.kthmagazine.se/artiklar/sa-paverkas-vi-av-datatekniken
https://techspirited.com/why-is-technology-so-important-today

9 oktober 2018 - 18:38