Varför behöver vi energi?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
varför behöver vi energi?
Svar: 

Människor och djur behöver energi för att överleva och samhället behöver energi för att fungera.
Naturvårdsverket har en bra sida om den här frågan. Se speciellt faktabladen längst ner på sidan:

Varför behövs energi?
http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/4-varfor-behovs-energi_F-6

Mer information och fler exempel hittar du på följande sidor:

Energi vad är det?
http://www.energiradgivningen.se/min-skola/energi-vad-ar-det Vad är energi?
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/ Energi och livet
http://www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1153995/del3.pdf

14 februari 2016 - 15:50