Varför äter svenskarna ägg på påsk?

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Varför äter svenskarna ägg på påsk?
Svar: 

Att äta ägg till påsk är en kristen tradition som finns i många länder, hos både protestanter, katoliker, ortodoxa kristna och judar, och har bland annat att göra med att man fastade före påsk och då inte fick äta kött och ägg. När fastan var slut, vid påsk, så sammanföll det med att hönorna började värpa och tillgången till ägg var god. Äggen symboliserar också liv och växtkraft.

Nordiska museet skriver "En av de mest utmärkande symboliska matvarorna under påsken är ägg. Ägg som mat är en vida spridd kristen symbol, vilket säkert till del förklarar äggens betydelse under påsken. Men påsken infaller också under en tid på året när honorna börjat värpa och tillgången på ägg var jämförelsevis god. Äggmålning är i vårt land känt sedan 1700-talet."

Källor:
Nordiska museet, påskafton, https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/paskafton
Högtider och traditioner, Varför äter vi ägg till påsk?, https://hogtider.wordpress.com/2007/04/08/varfor-ater-vi-agg-till-pask/
Svenska ägg, mångkulturell påsk, http://www.svenskaagg.se/konsument/pdf/mangkulturell_pask.pdf

13 november 2018 - 22:58