varför är vissa elakare än andra?

Besvarad av Jan Gustafson
Fråga: 
varför är vissa elaka än andra ?
Svar: 

En liknande fråga om elakhet har besvarats tidigare:
”Varför är jag så elak?
Svar:
Att en är elak kan många olika orsaker. Till exempel kan det bero på ett behov av att hävda sig mot andra för att en har så dåligt självförtroende eller självkänsla. Kanske har en problem hemma och blir elak i skolan för att må bättre.

Läs mer om elakhet här:
https://sv.wiktionary.org/wiki/elak
http://battrehalsa.nu/har-har-du-anledningarna-till-varfor-manniskor-ar-...
https://www.psykologiguiden.se/search/?C=AskPSG&Q=elakhet
 

13 november 2017 - 8:58​”

23 september 2020 - 8:22

Kategorier