Varför är stål mer hållfast än betong?

Besvarad av Kristoffer Maur...
Fråga: 
Varför är stål mer hållfast än betong?
Svar: 

Det är inte så enkelt att stål är hållfastare än betong. De är olika hållfasta i olika avseenden: betong har hög tryckhållfasthet och klarar även högre temperaturer än stål, medan stål har högre draghållfasthet. Därför används de ofta tillsammans, med armeringsstål inuti betongen.

Du kan läsa mer om hållfasthet och hållfasthetslära på Nationalencyklopedins hemsida NE.se:

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/h%C3%A5llfasthet

Jag hittade även ett bra filmklipp på UR Skolan som förklarar hållfasthet (kolla särskilt 2 minuter in):https://urskola.se/Produkter/168201-Fatta-fakta-Hallfasthet

25 september 2018 - 21:01