Varför är Skåne inkluderat i Greater Copenhagen?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför är skåne inkluderat i Greater Copenhagen? greatercph.com
Svar: 

Bra fråga, som också har diskuterats livligt på många håll de senaste åren. Det förefaller ha funnits en hel del tveksamhet i Skåne, men nu tycks man ha landat i en kompromiss där åtminstone själva samarbetsorganisationen heter Greater Copenhagen and Skåne Committee. Du kan läsa mer i följande artiklar:

Skåne säljs som Köpenhamn i andra länder
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/skane-saljs-som-kopenhamn-i-andra-lander/
Högförräderi eller koldskål – så reagerar vi på Greater Copenhagen
http://www.sydsvenskan.se/skane/hogforraderi-eller-koldskal--sa-reagerar-vi-pa-greater-copenhagen/
Malmö och Lund går med i Greater Copenhagen
http://www.sydsvenskan.se/danmark/malmo-gar-med-i-greater-copenhagen/
Greater Copenhagen – ny europeisk metropol är född
http://kfsk.se/blog/nyheter/greater-copenhagen-ny-europeisk-metropol-ar-fodd/

18 januari 2016 - 10:10