Varför är rösträtts åldern 18

Besvarad av Annika Malmborg
Fråga: 
Varför är rösträtts åldern 18 år?
Svar: 

Sedan 1975 har rösträttsåldern varit 18 år, när Sverige började med allmän rösträtt 1909 så fick bara män rösta som var från 24 år och uppåt. 
Först 1921 fick även kvinnor rösta i riksdagsvalet.

Här finns mer om rösträttens historia:
https://www.val.se/om-oss/vart-uppdrag/rostrattens-historia.html

Här kan du läsa varför man är myndig vid 18 år och vad det innebär

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/myndighets%C3%A5lder

31 januari 2020 - 9:33