varför är räkor läskiga...?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
varför är räkor läskiga...?
Svar: 

Genom naturligt urval har allt som nu lever "anpassats" till de specifika förhållande de lever i. Därför ser räkan ut som den gör.
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84kta_r%C3%A4kor
Nationalencyklopedin, naturligt urval. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/naturligt-urval (hämtad 2018-02-13)
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/biologiskt-perspektiv/ev...

13 februari 2018 - 9:16