Varför är Norges huvudstad Oslo?

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Varför är Norges huvudstad Oslo?
Svar: 

Hej,

Oslo utvecklades tidigt till en central plats för ekonomi, politik och kultur. Efter att det brandhärjades på 1600-talet upprättades en ny stad, Kristiania, som alternativ kungaresidens. År 1814 återfick dock Oslo sin centrala ställning. Om Oslos historia kan du läsa i Nationalencyklopedin:

"År 1814 ändrades dock Kristianias ställning radikalt genom Norges lösgörelse från Danmark och union med Sverige. Staden blev såsom säte för regeringen, Stortinget och (från 1815) Høyesterett rikets administrativa centrum. Redan 1811 hade den fått universitet, och den blev snart också kulturellt landets medelpunkt. Under Kristianias första halvsekel som huvudstad skedde vidare en yttre anpassning till dess nya status, främst genom att ett flertal offentliga monumentalbyggnader uppfördes"

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oslo

26 oktober 2017 - 13:11