Är människan dum?

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Varför är människan så dum?
Svar: 

Man kan kanske tvista om hur intelligent människan egentligen är. Å ena sidan är vi den mest tänkande varelsen på jorden, men å andra sidan saboterar vi för oss själva med bl.a. krig och miljöförstöring.
I "Allt om vetenskap" finns en intressant artikel, som handlar om människans intelligens och om man verkligen kan mäta den.
 www.alltomvetenskap.se/nyheter/kan-man-mata-intelligens

Kanske man kan skönja sanningen i ett känt citat av filosofen Bertrand Russel, "Felet mer vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel".

30 januari 2015 - 9:30