Varför är K-pop så populärt?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Varför är K-pop så populärt?
Svar: 

Hej!

Jag hittade en kandidatuppsats som undersökte k-popens framfart i Sverige några år efter att Gangnam Style exploderat in i det svenska medvetandet (K-pop: Diskurs och konsumtion i koreansk populärmusik 1996 – 2015). I ett utdrag ur den uppsatsens diskussion kan vi läsa:

"I avlägsna regioner som Sverige har K-pop likaså gjort ett mer permanent intryck och ansamlat en skara fans som ofta rör sig i cyberrymden. Vad är det då som har gjort detta möjligt kan man fråga sig? Rent praktiskt har utan tvekan internet bidragit mycket. Att det inte heller är fenomen som Psys ”Gang Nam Style” som kan förklara dess framgång är både fans och akademiker överens om. Ett universellt svar finns inte, men en del av en möjlig förklaring är att det är annorlunda och därför initialt och mer långsiktigt också spännande. Medan det är likheter som ofta attraherar fans i Asien kanske det är motsatsen i andra avlägsna regioner. K-pop är exotiskt och intressant för många vars kultur skiljer sig väldigt mycket från det som representeras inom K-pop. Lika mycket som det, förhoppningsvis, kan finnas ett intresse för att denna uppsats om detta ämne skrivs."Du kan läsa den i sin helhet här: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:826120/FULLTEXT01

Wikipedia har också en intressant artikel i ämnet: https://sv.wikipedia.org/wiki/K-pop#Globalisering

Slutligen så skrev även Dagens Nyheter en artikel i ämnet 2012: https://www.dn.se/kultur-noje/musik/koreanska-poptaget-har-natt-sverige/

17 november 2017 - 13:29

Kategorier