Varför är jag gay?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Varför är jag gay?
Svar: 

En liknande fråga finns besvarad tidigare i Bibblan svarar:
"Det finns olika åsikter om ifall homosexuell är något som man "är" eller om det är något man "blir". Viss forskning visar att homosexualitet kan vara ärftlig, medan andra vänder sig emot det och tycker att miljö och egna val påverkar. Du kan läsa om den diskussionen här.
Enligt Nationalencyklopedin definierar sig ungefär 3 - 5 % av den vuxna manliga befolkningen och cirka 2 - 3 % av den vuxna kvinnliga befolkningen som exklusivt (enbart) homosexuella. Uppslagsord: homosexualitet."
Det finns några bra webbsidor där du kan läsa mer och kanske ta kontakt direkt om du har frågor.
Du kan läsa mer om homosexualitet hos RFSU i deras frågelåda.
Även RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheterRiksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) har frågelåda och mycket bra information på sin sida.
Vårdguiden 1177 är en annan bra sida.

 

17 oktober 2019 - 12:43

Kategorier