Varför är förnybar energi bra?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
varför är förnybar energi bra?
Svar: 

Det finns många energikällor som man räknar som förnybar, till exempel vindenergi, solenergi, vattenkraft men även gas från reningsverk och biogas. Användningen av dessa energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av fossila källor som olja och kol, men kraftverken kan ju ha effekt på naturen, djur och människor omkring anläggningarna.
Här kan du läsa mer om förnybar energi:
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sv...

30 november 2017 - 15:07