varför är folk homosexuella?

Besvarad av Gustav Hedlund
Fråga: 
varför är folk homosexuella?
Svar: 

Kring detta råder ingen konsensus, det finns istället flera olika teorier. Ulf Zander skriver för nationalencyklopedin följande:

"Under 1900-talet formulerade forskare och kliniker ett antal olika teorier med syftet att förklara homosexualiteten. Genetiska, biologiska (främst hormonell påverkan under fosterstadiet), familjära (förälder–barn-relationen) och andra sociala faktorer har tillmätts central betydelse, men det existerar ingen enhetlig förklaringsmodell till varför människor utvecklar en hetero-, bi- eller homosexuell läggning."

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/homosexualitet (hämtad 2016-12-09)

Det är alltså inte möjligt att här ge något bra svar, och jag kan endast rekommendera att den intresserade själv läser på för att bilda sin egen uppfattning baserat på den forskning som finns. På wikipedias sida om homosexualitet finns några teorier sammanfattade - men inte minst finns där många källhänvisningar som den intresserade med fördel kan följa.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexualitet#Uppfattningar.2C_teorier_oc...
https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Causes

 

8 december 2016 - 13:28