Varför är epilepsi vanligare i fattiga länder?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! Jag undrar varför epilepsi är mer förekommande i fattigare länder än rika? Stort tack för hjälpen!
Svar: 

Ca 70 % av de som lider av epilepsi i den rika världen behandlas framgångsrikt med läkemedel, medan upp till 90% av personer med epilepsi i låginkomstländer inte har tillgång till varken diagnos eller någon form av behandling. Läs mer i följande texter:

http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/epilepsi/aktuellt-om-epilepsi/whos-styrelse-antar-resolution-om-epilepsi/
http://ww2.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=5216

13 april 2018 - 11:06

Kategorier