Varför är ekologiska varor inplastade?

Besvarad av Lisa Thunberg
Fråga: 
varör är ekologiska varor inplastade
Svar: 

Hej!

Samma fråga ställdes 2015 till KRAVs konsumentforum. KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
De svarade då att det "främst är för att förhindra sammanblandning av ekologiskt och konventionellt. Är de inte ordentligt åtskilda och märkta skulle till exempel en kund kunna plocka upp en konventionell banan och sedan råka lägga tillbaka det bland de ekologiska. Att just de ekologiska och inte de konventionella är inplastade/märkta beror på att de ekologiska volymerna ännu är klart mindre."

Läs hela svaret här:
https://kundo.se/org/krav/d/varfor-far-krav-markt-mat-forpackas-i-plast/

Det finns även ett radioinslag på Sverige Radio från 2014 i programmet
Klotet - Vetenskapsradions internationella miljöprogram om detta:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5763605

På Naturskyddsföreningen hemsida kan du läsa mycket om ekologiska varor:
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk

Även på Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa om ekologisk mat:
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1

25 april 2018 - 10:23