Varför är det viktigt med lukt och smak?

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Varför är det viktigt med lukt och smak?
Svar: 

Vi känner omvärlden via kroppen, genom beröring, lukt, smak,syn och hörsel. Kroppen har ett eget ”minne”. Våra erfarenheter sätter
sig i kroppen och det är genom kroppen vi först möter och upptäcker världen. På illustrerad vetenskaps hemsida kan man läsa följande:
" Luktsinnet är speciellt, eftersom ­nerverna från näsan löper direkt till ett primitivt ­område i hjärnan, som kallas limbiska systemet. Det har med basala känslor som rädsla, sexualdrift och hunger samt minnet att göra. Det är troligen därför dofter ofta utlöser minnen och starka känslor i högre grad än andra sinnesintryck." 
Smaksinnet
"Smaklökar på tungan innehåller receptorer, som reagerar på molekylerna i maten. Vi har cirka 10000 smaklökar med omkring 1000 receptorer vardera. I princip kan vi därmed känna igen tio miljarder olika smakintryck. I själva verket är vi inte särskilt bra på att skilja mellan olika smaker, och smaksinnet är väldigt ­beroende av luktsinnet."

Så här skriver Eva Ekvall vid Göteborgs botaniska trädgård 2014

"Lukt betyder mycket för hur maten smakar. Doftämnen från födan når via svalget näsans luktslemhinna och bidrar till smakupplevelsen. Är näsan tilltäppt genom att man antingen håller för den eller har en förkylning förlorar maten mycket av sin smak. Det är alltså inte bara smaklökarna som avgör om maten smakar gott eller inte. Luktnerven står i nära förbindelse med en del av hjärnan som kallas hippocampus, som är viktigt för minnet, och en annan del av hjärnan som heter amygdala, som är centrum för känslor. Därför är dofter så nära förknippade med både lust och olust. Om vi ätit något dåligt kan vi
minnas det under resten av livet. Luktsinnet är ett varningssystem som har funnits i vår kropp sedan urminnes tider. "

 

17 september 2016 - 18:24