Varför är det vi människor som styr?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Varför är det vi människor som styr och ställer på jorden?
Svar: 

Svaret på din fråga ligger i den mänskliga utvecklingen, men forskningen kring denna är långtifrån klar, eftersom det hela tiden kommer nya teorier och bevis. Du kan läsa mer i följande texter: 

http://www.grundskoleboken.se/wiki/Hur_blev_vi_m%C3%A4nniskor%3F
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/manniskans-evolution
http://illvet.se/forntiden/evolution/istid-forstorade-var-hjarna

13 april 2018 - 13:48