Varför är det temperaturskillnader i Sverige

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Varför är det varmare i södra Sverige än vad det är i norra Sverige?
Svar: 

Här finns ett par länkar med information om klimat mm. från SMHI:
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-1.6867
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/jordens-huvudklimattyper-1.640
Här finns också lite information med källhänvisning:
”Klimatet varierar starkt mellan olika delar av landet. Men tack vare Golfströmmen i Atlanten är det svenska klimatet överlag mycket mildare än på många andra platser på motsvarande nordliga breddgrader. I norr är vintern lång, kall och rik på snö medan sommaren kan vara behagligt varm. Stora delar av södra Sverige har ett mildare, mer maritimt klimat, ibland med vintrar utan mycket snö.”(Landguiden, betaldatabas som kan finnas på biblioteket)
”Sveriges klimat brukar kallas: varmtempererat i Götalands kusttrakter, kalltempererat i Götalands inland, i Svealand och i Norrland, utom de nordligaste fjällen, som har polarklimat. Somrarna i Sverige är ungefär lika varma som somrarna i Nordamerika och Asien på samma nordliga breddgrad. Vintrarna i Sverige är dock mycket mildare än på motsvarande breddgrad i Nordamerika och Asien. Till exempel är dygnsmedeltemperaturen i Stockholm under januari månad 20-25 grader högre än vad den är på motsvarande breddgrad i Kanada. Längre norrut blir skillnaderna ännu större. Umeå som ligger på samma breddgrad som det berömda köldhålet Ojmjakon i Sibirien har en medeltemperatur i januari som är drygt 40 grader högre (det inre Sibirien har dock ett extremtfastlandsklimat.) Dessa förhållandevis höga vintertemperaturer i Sverige beror framförallt på närheten till Atlanten och den varma Golfströmmen i väster. Det mest utpräglade inlandsklimatet i Sverige har norra Norrlands inland och nordvästra Svealand. Vegetationsperioden i Skåne är genomsnittligt ungefär 220 dygn, medan dess varaktighet i övre Norrlands kustland är ungefär 150 dygn. Den korta frostfria perioden i det sistnämnda området uppvägs emellertid något av ökad längd på dagen.” (Wikipedia, källa: SMHI.)

13 februari 2015 - 9:19