Varför är det så viktigt för svenskar att begravningar sker på fredagar?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Varför är det så viktigt för svenskar att begravningar sker på fredagar?
Svar: 

Hej!

Jag lyckas inte hitta några historiska eller kulturella belägg för detta fenomen, utan svaret verkar ligga i att vi i Sverige inte gärna vill att en begravning ska störa vårt vanliga veckoschema. 2007 genomförde stiftsprosten Eva brunne en undersökning i Stockholms stift som bland annat påvisade att fredagar, och gärna sent på eftermiddagen/kvällen, är den klart mest uppbokade begravningstiden.

Detta leder i sin tur till att Sverige ligger i toppen på listan av länder som väntar längst tid med att begrava sina avlidna. Det här står att läsa i ett reportage från SVT Nyheter från den 4 maj 2010:

Vardagsrutinerna får ej brytas

-Det är en tydlig trend i samhället, dödsfall och begravningar har inte längre särskilt hög prioritet. Det verkar som om vardagen inte får ändras – även vid dödsfall ska det flyta på som vanligt, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör för SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Långvarig trend
Den senaste statistiken från SBF visar att det i november 2009 i genomsnitt tog 20,2 dagar mellan dödsfall och begravningsdag, en ökning med 1,3 dagar jämfört med året innan. Och trenden har pågått länge: 1999 tog det i snitt 14 dagar – en ökning med nästan en vecka på tio år!

-Det första som brukar åka fram när de anhöriga träffar begravningsbyrån är almanackorna. Den första frågan är ofta ”hur länge går det att vänta?”, berättar Ulf Lernéus som ifrågasätter det etiskt försvarbara i att balsamera och kylförvara sina anhöriga i upp till en månad.

Nedprioriterat
Innebandyturneringar, semesterresor, konferenser, kurser och affärsmöten är exempel på aktiviteter som prioriteras högre när datum för begravning ska bestämmas.

De regionala skillnaderna är stora. Generellt är dröjsmålet kortare på landsbygden än i storstäderna, trots att det ofta är betydligt fler gäster på en landsbygdsbegravning.

Överfulla bårhus
Snabbast med att få sina döda i jorden är man i Jönköpings län. Där tar det i genomsnitt 16,5 dagar. Längst dröjer det i Stockholm, där det i genomsnitt tar 28,2 dagar mellan dödsfall och begravning. Detta märks i form av överfulla bårhus där de avlidna förvaras under tämligen ovärdiga förhållanden.

Ofta måste kropparna också balsameras med kemikalier för att stoppa den biologiska nedbrytningen. En hantering som både är kostsam och direkt skadlig för miljön.

Ny lagstiftning
Enligt rådande lagstiftning i Sverige är två månader den maximala tid det får gå mellan dödsfall och begravning. En statlig utredning har föreslagit att den tiden halveras till en månad från och med 2011. Ett regeringsförslag väntas i höst.

-En sådan lagändring räcker inte. Det är en attitydförändring i samhället som behövs, säger Ulf Lernéus vid SBF som dock inte har något enkelt förslag på hur en sådan ska åstadkommas.

Grannländer snabbare
Han jämför med grannländerna Danmark och Norge där så gott som samtliga döda begravs inom de åtta dagar som lagstiftningen föreskriver. Dispenser tillåts om många anhöriga ska komma långväga ifrån, men dessa är ovanliga.

I Finand finns ingen tidsgräns alls – ändå dröjer det sällan mer än två veckor innan den döde begravs. Och i länder som Belgien, Holland och Frankrike ses det som egendomligt eller direkt stötande att vänta med en begravning i mer än 5-6 dagar.

Lördagsbegravning ingen succé
En orsak till de långa dröjsmålen är att fredagar är den i särklass mest efterfrågade veckodagen för begravningar. Då är både präster och församlingshem upptagna. På försök har kyrkan och begravningsbranschen därför återinfört lördagar som möjlig dag för begravningar. Med klent resultat.

-Det verkar som om folk vill vara lediga på lördagar, inte begrava sina anhöriga, säger Ulf Lernéus.

Skäl till långa dröjsmål med begravning

* Svårt att hinna samla långväga släktingar.

* Önskemål om att en viss person ska hålla i begravningsceremonin.

* Det saknas lokal till minnestund eller begravningskaffe. Hänger ihop med att de flesta begravningar sker på fredagar.

* Oenighet mellan anhöriga om var den döde ska begravas någonstans.

* Oenighet mellan anhöriga om kremering eller kistbegravning.

En sådan lagändring som nämns här har sedan dess genomförts, vilket du kan läsa mer om här om du vill: http://dagenspolitik.se/ny-lag-om-begravningar/

Källor

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskar-drojer-langst-i-varlden-med-b...

http://www.dn.se/sthlm/vi-har-ett-begransat-antal-fredagar/

http://dagenspolitik.se/ny-lag-om-begravningar/

14 mars 2017 - 8:55