Varför är det lagligt att sälja alkohol och tobak?