Varför är det krig ?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Var för är det krig
Svar: 

Det finns inget enkelt svar på den frågan, eftersom krig kan bero på många olika saker, t.ex. ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena. Läs mer i den här texten:

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationell-sakerhet/... (Säkerhetspolitik.se)

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Konflikter/ (Säkerhetspolitik.se)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Krig (Wikipedia)

26 november 2017 - 18:35