Varför är det bostadsbrist?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför är det bostadsbrist?
Svar: 

På frågan om varför det är bostadsbrist finns det inget enkelt svar. I en artikel i tidningen Dagens samhälle, skriver Hans Swärd "1991 lade den borgerliga regeringen ner bostadsdepartementet. Detta hade en stor symbolisk betydelse och innebar bostadspolitiken och bostadsfrågorna nedprioriterades och nyproduktionen av bostäder minskade drastiskt framför allt under 1990-talet, trots befolkningsökningen." Det finns också ett ekonomiska faktorer då de hyresrätter som faktiskt byggs blir dyra. Du kan läsa mer om det här:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/akut-bostadsbrist-slar-hart-mot-lan...
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bostadsbristen-varfor-hur-och-vad-bor...
https://www.aftonbladet.se/story/f86ad3dd-cd91-4794-aa47-f87832922291
http://hurvibor.se/bostader/bostadsbristen/

Samtidigt kan vi idag se att byggandet har kommit igång igen, men det kommer att dröja innan kommunerna är ikapp med behovet.
https://www.svd.se/nio-av-tio-av-kommuner-lider-av-bostadsbrist

25 april 2018 - 14:38