Varför är andra världskriget fortfarande så intressant?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Försök förklara vad det är som får oss att tycka att andra världskriget är så intressant som historisk händelse och får oss att göra nya filmer, skriva nya böcker med mera om denna historiska händelse
Svar: 

Det finns säkert många olika anledningar, eftersom andra världskriget påverkade så många länder och väldigt många människor. Det finns ett överflöd av material att gräva i och det går ständigt att hitta nya berättelser. Andra världskriget kan berättas ur många olika synvinklar och på många olika sätt - ur de allierades synvinkel, nazisternas, motståndsrörelsens osv. Många känner behov av att berätta för att det inte ska hända igen. Bilden av andra världskriget skiftar också med tiden, mycket omvärderas och då behöver nya böcker skrivas, nya arkiv blir tillgängliga och ger nya möjligheter till fördjupning. Läs mer här:

Andra världskriget fortsätter fascinera
https://www.expressen.se/gt/andra-varldskriget-fortsatter-fascinera/
Ny syn på andra världskriget
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=3214708
Att skriva är att bringa ordning
https://www.svd.se/att-skriva-ar-att-bringa-ordning-i-en-kaotisk-varld

9 februari 2018 - 18:13

Kategorier