Varför är 1 maj fortfarande en röd dag?

Besvarad av Maria Sandelin
Fråga: 
Varför är 1 maj fortfarande en röd dag? Borde inte de andra politiska rörelserna också få vara lediga?
Svar: 

1 maj var från medeltiden till 1772 en kyrklig högtid, under olika perioder "apostladag" och "helgondag". Dagen betraktades som den första sommardagen, och firades med festliga förtecken. 1939 fick dagen tillbaka sin status som helgdag, föranlett av organiserade demonstrationer på 1 maj. Då och då blossar en debatt upp om att ersätta såväl 1 maj som de kyrkliga helgdagarna med ett annat system för röda dagar, som är politiskt och religiöst neutralt.

https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/forsta-maj
https://hogtider.wordpress.com/2014/04/26/ar-1-maj-en-rod-dag/
https://www.svd.se/helgdagar-ska-inte-vara-politiska
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wEB4vd/vi-tvingas-vara-lediga--slopa...

15 januari 2019 - 22:43