Varför använder vi gruppspråk?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför använder vi gruppspråk?
Svar: 

I första hand skulle jag säga att det är för att visa samhörighet, ibland går det också se inom olika yrkens specialistgrupper där de har ett vokabulär och en terminologi där ett begrepp kan sammanfatta en hel idé. Eller som de skriver på NE: "Ett gruppspråk fungerar i allmänhet som ett socialt bindemedel inom den grupp där det används."
Nationalencyklopedin, gruppspråk. (hämtad 2019-01-15) 

9 januari 2019 - 9:40

Kategorier