Var växer bomull?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
Vart växer bomull?
Svar: 

Enligt Wikipedia "Viktigaste bomullsproducenterna finns i USA:s södra delar och Kalifornien, Ryssland och Kina följt av Indien, Pakistan, Argentina, Brasilien, Mexiko, Peru, Turkiet, Egypten och Sudan. I mindre skala odlas bomull även på vissa håll i Sydeuropa." https://sv.wikipedia.org/wiki/Bomullssl%C3%A4ktet

29 november 2017 - 14:19