Var växer bomull?

Besvarad av Fanny Halling
Fråga: 
I vilket land växer bomull?
Svar: 

Hej. 
Bomull produceras i flera länder, men majoriteten (70 %) av all produktion sker i Kina, följt av Indien, USA, Pakistan och Brasilien. I Europa är det främst i Grekland och Spanien som det odlas bomull. Ofta är det småbönder som skördar bomullen för hand men i rikare länder som USA sker det istället med hjälp av maskiner. Källa: Nationalencyklopedin (där finns det mycket mer att läsa om bomull)
Det går åt väldigt mycket vatten för att odla bomull och ofta används olika jordbrukskemikalier för att hålla skadedjur borta. Detta påverkar både naturen, djuren och människorna i närheten och många blir sjuka av att arbeta på bomullsodlingarna. Mer om hur bomullsodling ser ut och hur det påverkar människan och miljön går att läsa på Världsnaturfondens hemsida. 

29 november 2017 - 14:18