Var för skapade man internet?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Var för skapade man internet?
Svar: 

på NE.se kan du bland annat läsa "Internet har sina rötter i det sena 1960-talets ARPANET, som på uppdrag av försvaret byggdes mellan några universitet i USA för att minska datorsystems sårbarhet." 
Nationalencyklopedin, internet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/internet (hämtad 2017-09-21)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.100innovationer.com/svensk/innovationerna/innovationer/intern...

21 september 2017 - 12:55