Var realskolan kostnadsfri?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Var realskolan kostnadsfri? Vad kostade det att ta realen?
Svar: 

Den frågan är ganska komplicerad att svara på, eftersom realskolan har funnits i flera olika former under åren. Från början var den 6-årig och så småningom infördes 5- resp. 4-åriga varianter och till sist även 3-åriga linjer. Realexamen kunde dessutom avläggas vid allmänna läroverk, kommunala realskolor, praktiska realskolor och vissa privatläroverk m.fl. andra möjligheter. De olika skolformerna fick mer eller mindre omfattande statsbidrag och tog ut inskrivningsavgifter och terminsavgifter av olika storlek. I regel hade läroverken terminsavgifter medan de kommunala realskolorna ofta var mer eller mindre avgiftsfria. Vissa elever kunde dessutom få nedsatta avgifter eller t o m bli helt befriade från avgift. Mer om de ekonomiska förhållandena i de olika realskoleformerna kan du bl.a. läsa i kaptel 10 (s 322ff ) i Realskolan under övergångstiden : betänkande / avgivet av Realskoleutredningen, Stockholm 1955. 

3 maj 2018 - 7:51

Kategorier