Var kommer saltvattnet ifrån? Hur bildades det?

Besvarad av Erik Edwardson
Fråga: 
Var kommer saltvattnet ifrån? Hur bildades det?
Svar: 

Havens saltvatten bildas genom att ämnena natrium och klor, som tillsammans bildar havssalt, tillförs via floder. Ämnena har frigjorts från marken genom att berg bryts ned kemiskt. När vatten sedan avdunstar från haven så stannar havssaltet kvar.

Varför är havet salt? Artikel ur Illustrerad vetenskap.

Världshaven. Artikel på sidan Unga fakta.

Var kommer saltet i havet ifrån? Artikel på sidan Faktabanken.nu.

7 maj 2019 - 12:33